Bốt gác bảo vệ

Liên hệ

Kích thước: 2400 x 1700 x 2500 mm
Chất liệu : Khung thép hộp + tấm hợp kim Aluminium
Màu:  Xanh dương